loader

Sistemi dojave požara
Otkrijte Požar pre nego što bude kasno !

Detekcija Požara

Kao i za sve drugo u životu, prevencija je najbolji lek i rešenje. Šta to tačno znači u slučajevima pojave požara? Primera radi, u jednom objektu, stambenom ili poslovnom, može da bude prisutno više ljudi, i da niko od njih ne primeti da se pojavio dim, tj. da je vatra počela da tinja. Upravo zbog toga, od presudne važnosti su sistemi dojave požara.

Sistemi dojave požara

Požar, u svojoj punoj snazi, obično ne bukne tek tako, već je za to potrebno određeno vreme, a ono je uslovljeno materijalima koji se nalaze u prostoru (koliko su oni podložni gorivosti). U tome je suština sistema za dojavu požara – osetljivi detektori primetiće požar u najranijoj fazi i na vreme će upozoriti ljude. Samo zahvaljujući tome, moguće je spasiti, pre svega živote, ali i materijalna dobra, kao i štićeni objekat i zgrade u blizini. .

Detektor za dojavu požara

Kod pojave požara, najvažnija je brzina reakcije. Ukoliko je detektor osetljiv i primeti pojavu najmanjeg dima, velike su šanse da ni do kakve štete neće ni doći, zbog pravovremenog dejstvovanja. Koji tip detektora će biti korišćen u kom objektu, zavisi od tipa i namene.

Automatski detektori požara

Automatskim sistemima dojave požara upravlja protivpožarna centrala. Ova jedinica će na nekoliko načina upozoriti da postoji opasnost: aktiviraće zvučni alarm; obaviće automatsku dojavu telefonom vatrogascima i drugim odabranim brojevima.

Konvencionalni sistemi za dojavu požara

U pitanju su protivpožarne centrale koje su namenjene otkrivanju požara u najranijoj fazi. Mogu da budu projektovane za objekte različite veličine.

Kombinovani sistemi dojave požara

Ovi sistemi su kombinacija ručnih i automatskih, i u praksi se najčešće instaliraju. Identifikacija požara u samom začetku je ključni trenutak da bi se obavila pravovremena evakuacija.

Stabilni sistemi za dojavu i gašenje požara

Pod stabilnim sistemima podrazumevaju se ugrađeni uređaji koji će omogućiti blagovremeno gašenje požara.

Manuelni ili ručni sistemi dojave požara

Kao što samo ime kaže, kod ovakvih sistema je potrebno da osobe koje se nalaze u objektu koji je štićen ručno aktiviraju alarm, kada primete dim, tinjanje, plamen ili bilo kakve naznake da će vatra buknuti. Svi sistemi, poseduju manuelne dojavljače i oni mogu da budu aktivirani u bilo kom trenutku. Ponekad se dešava da ljudi uključe alarm, pre nego što se uključi automatski detektor, koji je tada samo potvrda da postoji opasnost od vatre.

Sistemi za otkrivanje požara

Sistemi za dojavu požara povezani su i sa ostalim sistemima u zgradi, kao što su ventilacija, klimatizacija, elektroenergetski sistemi i drugi, a sve u cilju sprečavanja da se požar proširi. Kada živimo i radimo u nekom prostoru, želimo da znamo da je on zaštićen. Cena sistema za dojavu požara je praktično zanemarljiva kada se pogleda sigurnost koja se na taj način dobija, jer nikada ne možete znati da li će nešto krenuti po zlu.

Ukoliko se požar zaista i dogodi, a pri tome objekat nije štićen sistemima za dojavu požara, može doći do nesagledivih posledica. Upravo zbog svega toga, ulaganje u protivpožarne sisteme je vaša prava odluka, koja čuva imovinu, ali pre svega, živote ljudi.