loader

Mrežna rešenja - Planiranje i implementacija

IP mreže

Savremeni informaciono komunikacioni sistemi su od izuzetne važnosti za poslovanje svake kompanije. Jedna takva mreža ima osnovnu ulogu pružanja informacija, i istovremeno je uključena u sva dešavanja u okviru sistema, odnosno, u sve interakcije. Mrežna infrastruktura mora da omogući brz odziv i da ima odlične performanse, iz razloga što moderne aplikacije to zahtevaju.

Iz svega navedenog, vidimo da se kompanije kroz poslovanje susreću sa velikim izazovima i neophodno je da ih isprate. Primera radi, postoji trend za povećavanjem mobilnosti zaposlenih, što bi dalje značilo da mrežna infrastruktura mora da bude takva da pruži zaštitu, dostupnost, kapacitet linkova i pouzdanost i sigurnost.

Mrežna rešenja mala preduzeća

Kada se želi postaviti informacioni sistem, potrebno je učiniti dve stvari. Prva je planiranje mreža i sigurnosnih rešenja, a druga – implementacija ili ugradnja opreme i rešenja. Trendovi na tržištu su takvi da je poslednjih nekoliko godina mrežna infrastruktura još više dobila na važnosti. Praktično, to bi značilo da mreža funkcioniše bez prekida, dakle 24 časa dnevno, da je brza i sigurna, da je odlikuje visoka pouzdanost u radu, pa je kao takva, IP mreža postala nezamenljiva, tj. bez nje bi savremeno i uspešno poslovanje u većini kompanijama bilo nezamislivo. Savremeni informacioni sistemi su se nametnuli kao potreba, a ne kao luksuz, pošto sva spomenuta rešenja imaju za cilj povećavanje efikasnosti i produktivnosti zaposlenih i bolju organizaciju poslovanja.

Sigurnost IP mreže

Ono što svako postavlja kao prvi uslov kod planiranja i implementacije IP mreže jeste – sigurnost. Naime, postoji mnogo načina pomoću kojih se može doći do poverljivih informacija, pa je potrebno da informacioni sistem bude osiguran, a za to više nije dovoljno da se koristi firewall ili različiti softveri koji bi trebalo da štite od virusa.

Još kod prvog koraka, a to je planiranje, posebno obraćamo pažnju na razumevanje mrežnih rizika koji postoje, kao i na izradu prevencije i posebne strategije protiv pretnji. Da biste bili sasvim spokojni u radu, potrebno je da se dostigne određeni nivo sigurnosti, a to će omogućiti adekvatna tehnička infrastruktura.

Planiranje mrežnih rešenja

Mrežna rešenja koje kreira BT System omogućavaju pravi odgovor na zahteve tržišta, a u tome nam pomažu uređaji najpoznatijih svetskih proizvođača kao što su Cisco, Mikrotik i Ubiquity. Posebnu pažnju obraćamo na određene aplikacije koje su izuzetno važne za poslovanje firme, ali i na aplikacije koje rade u realnom vremenu. Ova vrsta aplikacija zahteva brz odziv IP mreže, kao i veoma visoke performanse.

Implementacija mrežnih rešenja

Rešenja za ugradnju informacionih sistema nisu univerzalna, već se prilagođavaju svakoj firmi ponaosob. Ponosno ističemo iskustvo i stručnost pri planiranju, projektovanju i implementaciji mrežnih rešenja, u šta se možete uveriti i sami, tako što ćete nam saopštiti svoje zahteve i želje, a mi ćemo odgovoriti adekvatnim predlozima koji realno zadovoljavaju vaše potrebe. U skladu sa svim navedenim, određuje se i cena IP mreže.

Želimo da istaknemo, da saradnjom sa nama možete da budite sigurni da ćete dobiti gotov projekat po sistemu “ključ u ruke”, a sve zahvaljujući tome što smo pažljivo saslušali i shvatili vaše potrebe i osmislili najbolja rešenja kao odgovor na zahteve poslovanja.