loader

Motori za klizne i krilne kapije

Kapije na dugme

Polako prolazi vreme kapija koje se otvaraju ručno, i sve je učestalija ugradnja motora za kapije koji vrši otvaranje uz pomoć daljinskog upravljača – dakle, ulazite u svoje dvorište i garažu, bez izlaženja iz automobila.

Danas mnogo toga možemo da završimo na dugme ili na klik. Automatsko upravljanje postaje neophodnost savremenog čoveka i njegovog brzog tempa života.

Motori za Krilne motorne kapije

Postoje jednokrilne i dvokrilne kapije. Na izbor motora utiče i vetar. Postoji tzv. „efekat jedra“, a to bi značilo da vetar vrši pritisak na kapiju i na motore. U ponudi firme BT System postoji više vrsta motora za krilne kapije, tako da možete da odaberete određeni model za sebe.

BT System vrši uslugu prodaje i ugradnje motora za krilne kapije. Na ovaj način, znatno olakšavate svakodnevni život, jer postižete veću udobnost i komfor, ali i povećavate sigurnost i bezbednost doma ili poslovnog prostora.

Motori za Klizne motorne kapije

Klizne kapije se otvaraju u smeru levo ili desno, i pri tome ne prave luk. Kada je reč o motorima za ovu vrstu kapija, postoji više modela samozaključavajućih elektromehaničkih motora.
Koju vrsta motora će biti ugrađena zavisi od dve stavke:
1. Intenziteta upotrebe;
2. Težine kapije. Za poslovne ljude, motorna kapija znači istovremeno i pojednostavljenu kontrolu prolaska vozila.

Cena ugradnje

Uvek se trudimo da pronađemo najoptimalniju cenu u skladu sa vašim stvarnim i realnim potrebama. U dogovoru sa vama, biramo adekvatan model motora za kapiju, i vršimo ugradnju, a na izvršene usluge i delove, pružamo garanciju.