loader

IT Outsourcing - Veća fleksibilnost i kontrola budžeta

Zašto Outsourcing?

IT Outsourcing, po svojoj definiciji predstavlja poslovni proces tokom kojeg kompanija prepušta jedan deo svojih aktivnosti specijalizovanim partnerima, radi unapređenja svog poslovanja. Razlozi zbog kojih se firme odlučuju na outsourcing pojedinih su mnogobrojni. U većini slučajeva su finansijske i organizacione prirode, ali mogu biti i sa ciljem unapredjenja poslovne politike. Pored toga, jedan od najvećih benefita koje kompanije dobijaju outsourcing‑om je praćenje i redovno održavanje.

Basic

100.00Mesečno
 • Mesečni obilazak: 2x
 • Računara: do 10
 • Servera: 0

Standard

250.00Mesečno
 • Mesečni obilazak: 2x
 • Računara: do 25
 • Servera: 0

Advanced

350.00Mesečno
 • Mesečni obilazak: 4x
 • Računara: do 35
 • Servera: 1

Premium

450.00Mesečno
 • Mesečni obilazak: 4x
 • Računara: do 50
 • Servera: 2

Dodatne usluge:

Detekcija kvara na računaru i laptopu

Sklapanje i nadogradnja računara

Instalacija operativnog sistema

Instalacija softvera


Čišenje od virusa

Čišćenje računara i laptopa

Backup podataka