loader

Servis i održavanje

Održavanje sistema tehničkog obezbeđenja

U našoj firmi možete realizovati zamenu, nadogradnju i servis: sistema video nadzora, alarmnih sistema, sistema za dojavu požara, kontrole pristupa, parking rampi, pokretnih kapija, interfoskih i razglasnih sistema. Takodje vam možemo pružiti i tehničku podršku za sve vrste sigurnosnih sistema

Servis video nadzora:

• Otklanjanje kvarova na kamerama i kablovskoj instalaciji
• Povezivanje video nadzora na internet (podešavanje rutera i uređaja za snimanje)
• Skidanje snimaka sa uređaja za lične i potrebe policije
• Mesečni backup

Servis alarmnih sistema:

• Zamena baterije na alarmnom sistemu ili sireni
• Programiranje alarmne centrale, promenu šifara i telefonskih brojeva za dojavu
• Otklanjanje kvarova na kablovskoj instalaciji i nadogradnju alarmnog sistema

Servis kontrole pristupa:

• Otklanjanje kvarova na sistemu i softveru
• Umrežavanje sistema
• Dodavanje novih kartica

Servis interfonskih sistema:

• Otklanjanje kvarova na sistemu
• Servis spoljašnjih jedinica
• Servis unutrašnjih jedinica
• Otklanjanje kvarova na kablovskoj instalaciji
• Dodavanje novih Rfid tag-ova