loader

Strukturno kabliranje - za visoke performanse Vaše mreže

Mi brinemo o nervnom sistemu vaše mreže

Strukturno kabliranje je infrastruktura instalacija vaše zgrade i kancelarija koje omogućavaju: prenos podataka, telekomunikacije, sigurnost, VOIP i mnoge druge internet i računarske mreže. Strukturno kabliranje uključuje planiranje i instalaciju: zidnih utičnica, džekova, kablova, priključaka i priključnog hardvera. Značaj strukturnog kabliranja je povećan i kao takav ima potrebu za stručnim kadrom koji poštuje sve standarde i pravila strukturnog kabliranja. Pozovite nas još danas kako bi vam pomogli u svim vašim nedoumicama i potrebama za ožičenjem !

Instalacija pasivne mrežne opreme na Vašoj lokaciji (kablovi, patch paneli, konektori i druge neophodne opreme)

Izrada dokumentacije izvedenog stanja.

Testiranje